JB Pelletsteknik
         

          Välkommen till JB Pelletsteknik.

            Firma JB Pelletsteknik ägs av Jan Berntsen och har sin hemvist i Huddinge.

            Jag kan erbjuda installation, underhåll och service av pelletsanläggningar av fabrikat Janfire, ett av
            Sveriges mest sålda märken.

            Det enklaste alternativet är konvertering av befintlig panna från olja till pellets men även installation 
            av komplett anläggning bestående av panna, brännare, matarskruv och pelletsförråd erbjuds.

            Konvertering av befintlig panna betalar sig på ca. 2 år med nuvarande oljepris.

            Vid en förfrågan görs ett kostnadsfritt besök hos kunden för inspektion och diskussion om önskemål
            och behov. Sedan skickas offert. Arbetskostnaden omfattas av ROT-avdrag.


 
          Kontaktuppgifter:                                       Länkar till leverantörer:

            JB Pelletsteknik                                                         Janfire   Brännare, pannor och förråd
            Hejarvägen 8
            141 30 Huddinge                                                          Stora Enso   Pellets

            Mobil:                                                                         Pelletsbranschen   Allmän info
            070-630 73 04

            Mailadress:
            info@jbpelletsteknik.se